چند برداشت نادرست و درست درباره طاسی و ریزش مو

سوالات فراوانی وجود دارد از اینکه شرایط درونی و بیرونی بدن چه تاثیری در طاسی سر و ریزش مو دارند. سعی کردیم در این مقاله به تعدادی از این سوالات پاسخ دهیم. آیا مردان طاس تستوسترون بیشتری دارند؟ این یک باور نادرست درباره ریزش مو است. با آن که طاسی مردان به تستوسترون مرتبط است اما طاسی به...

منو